|  ISSN: 2687-5314

Güncel duyuru! Dergimiz  ESJI, DRJI, ASOS Index, EuroPub ve CABELLS index ve veri tabanlarında taranmaya başlamıştır.

         

 

Güncel duyuru! Dergimizin yeni sayısı Cilt 5 Sayı 2 (Aralık 2023) için makale kabulleri devam etmektedir. 

Önemli duyuru! Dergimizin web sayfası güncellenmiş ve yenilenmiştir. Ayrıca makale şablonumuz da güncelenmiştir ve eski sayılardaki makale şablonunu dikkate almayınız. Lütfen makale göndermeden önce üst menüdeki "Yazar Rehberi" sayfasını ve aynı sayfadaki kontrol listesini dikkatle inceleyiniz.

Anadolu Türk Eğitim Dergisi (ATED) genel olarak eğitim üzerine güncel ve yenilikçi araştırma ve derleme makaleleri alanyazına sunmayı amaçlamaktadır.

ATED'de yayınlanan çalışmaların, eğitimin çeşitli alanlarına ilişkin güncel tartışmalara temel oluşturması ve yenilikçi araştırma ve uygulamalara yön vermesi de beklenmektedir.

ATED'ye kabul edilen makaleler ücretsiz ve açık erişimli olarak yayımlanacaktır. ATED yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak İngilizce ve/veya Türkçe makaleler yayınlamaktadır.

ISSN :2687-5314
Dergi Kısaltması: ATED

En Popüler Makaleler

 Ortak Bilgi İnşa Modeli Uygulamalarının Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Ozan Emre Demirel, Lütfullah Türkmen

ss. 29-53   |  Okunma Sayısı: 66  |  İndirilme Sayısı: 167

Cilt 5, Sayı 1

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Yaşadığı Gerçeklik Şokları

Metin Beşaltı, Recep Kahramanoğlu, Ali Kılıç

ss. 1-16   |  Okunma Sayısı: 49  |  İndirilme Sayısı: 118

Cilt 5, Sayı 1

Çok Kültürlü Sınıf Ortamında Türk Ve Suriyeli Öğrencilerin Davranışlarının İncelenmesi

Bülent DÖŞ, Mesut TERES, Çağatay GÜRBÜZ

ss. 1-17   |  Okunma Sayısı: 29  |  İndirilme Sayısı: 117

Cilt 1, Sayı 1

Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Yeterlilik Algılarının İncelenmesi

Özkan KAYA Erkan ÖZEN Ertuğrul ÇİÇEK Mehmet OKUMUŞ Bünyamin YALÇIN Fikret FIRAT

ss. 6-18   |  Okunma Sayısı: 27  |  İndirilme Sayısı: 115

Cilt 4, Sayı 2

Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Topluluklarına İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Analizi

Mesut Delioğlu, Sedat Aslan, Celal Doğan, Pınar Avcıoğlu, Mustafa Asıl, Resul Çekim

ss. 35-56   |  Okunma Sayısı: 22  |  İndirilme Sayısı: 114

Cilt 4, Sayı 2

daha fazla...